HpSolver - Orddelslösare


Denna modell har en inre struktur av hur de flesta svenska ord och uttryck relaterar till varandra i form av ett nätverk. En Orddelslösare är endast ett exempel på nätverkets potential att lösa andra språkrelaterade problem.

Visualisera

Hur modellen fungerar

I videon beskrivs hur maskininlärningsmodellen fungerar och byggdes upp för att lösa orddelen. Modellen är tränad på tidigare högskoleprov samt en samling liknande frågor och presterar med en träffsäkerhet på 99.2% på tidigare, ej sedda orddelar av högskoleprovet.


Lös orddelen med datorn

Skriv in manuellt in definitionen av ordet och dom alternativ som finns och se vad modellen tror är det rätta svaret

Lös orddelen

Scanna dokument

Ladda upp en bild med en eller flera frågor där ordet som ska matchas med är högst upp i varje fråga.

Scanna bild

Utforska språkmodellen

Se hur språkmodellen klarar av att identifiera ett ords oböjda form, morfem, ordklass, liknande ord eller uttryck samt att dela upp ett sammansatt ord i dess delar.